Aprende español w Hiszpanii

Siedziba w Hiszpanii

Calle Gran Vía de Colón 10 1ºA
18010 - Granada
Atención al cliente de 9:00-19:00
(+34) 958 692 449
(+34) 620 84 79 25

Puede ser atendido en WhatsApp:

Angielski (+34) 620 84 79 25
Rosyjski (+34) 620 84 79 25
Polski (+34) 620 84 79 25

Zostaw nam wiadomość!

Estaremos encantados de ayudarte.

Informacjami prawnymi

DENCANTO COMMUNITY jako znak towarowy z numerem CIF B-19641398 i siedzibą na ulicy Ismail 39-41, kod pocztowy.: 18.013 GRANADA - ESPAÑA Telefon: (+34) 673 939 866 i FAX.: 958 16 35 69, oraz adres poczty elektoronicznej info@dencantocommunity.com (zwane dalej, "DC"), jest administratorem strony internetowej www.spanishcourseinspain.com i www.dencantocommunity.com (zwanej dalej "Web"), poprzez którą oferuje kursy i usługi użytkownikom (zwanych dalej "Użytkownicy", "Użytkownik", "Pan", "Pani", "Państwo").

Użytkownik akceptuje przystąpienie, całkowite i bez zastrzeżeń, do Ogólnych Warunków Sprzedaży produktów i usług rozpowszechnianych przez DC (zwanych dalej "Usługi" lub "Usługa"), w dostępnej, opublikowanej wersji na Stronie Internetowej w momencie, w którym Użytkownik posiada do niej dostęp (zwanych dalej "OWS").

W momencie, w którym Użytkownik posiada dostęp do Usług na Stronie Internetowej, oświadcza, że jest pełnoletni i posiada należną zdolność prawną do zamówienia Usług w zgodzie z OWS, zarówno w imieniu własnym jak i jeśli dotyczy, w imieniu wszystkich beneficjentów zamówionych Usług. Użytkownik zapewnia, jednocześnie, wiarygodność i dokładność informacji przez niego podanych, zarówno w imieniu własnym jak i jeśli dotyczy, w imieniu beneficjentów w ramach użytkowania Strony Internetowej i w ramach zamawiania Usług, rezerwując sobie DC prawo do nie zawarcia umowy z Użytkownikiem, który dokona użytkowania oszukańczego Strony Internetowej lub naruszy prawo w jakikolwiek sposób, niezgodnie z OWS.

W przypadku zamówienia Usług przez osobę niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną, DC nie ponosi odpowiedzialności, będąc w każdym momencie osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona, lub jeśli dotyczy, jej rodzice lub opiekunowie legalni, odpowiedzialnymi za konsekwencje prawne i koszty, które z tego mogą wynikać.

Użytkownik powinien, przed zamówieniem Usług, dokładnie przeczytać OWS. Realizacja zamówienia przez Użytkownika pociąga za sobą całkowite przystąpienie do OWS oraz ich akceptację, bez żadnych zastrzeżeń.

Zastosowanie OWS jest rozszerzalne na wszystkich beneficjentów i/lub osoby przejmujące Usługi (ci, którzy będą nazwani Użytkownikami dla celów OWS), i ich akceptacja ze strony Użytkownika oznacza i przedstawia akceptację przez wszystkich i każdego z nich.