Aprende español w Hiszpanii

Siedziba w Hiszpanii

Calle Gran Vía de Colón 10 1ºA
18010 - Granada
Atención al cliente de 9:00-19:00
(+34) 958 692 449
(+34) 620 84 79 25

Puede ser atendido en WhatsApp:

Angielski (+34) 620 84 79 25
Rosyjski (+34) 620 84 79 25
Polski (+34) 620 84 79 25

Zostaw nam wiadomość!

Estaremos encantados de ayudarte.

Polityką prywatności

Dla Dencanto Community jest niezwykle ważne użytkowanie i ochrona danych osobowych użytkowników, dlatego dziękujemy za powierzone nam zaufanie. Poniżej zostają opisane praktyki i warunki regulujące politykę prywatności na stronie internetowej www.spanishcourseinspain.com oraz na www.dencantocommunity.com, dotyczące obchodzenia się i ochrony danych użytkowników i klientów, korzystających ze strony internetowej.

W ten sposób informujemy, że Dencanto Community jako znak towarowy jest wlasnością DC INTERNATIONAL EDUCATION S.L. z numerem C.I.F.: B-19641398 i administratorem strony internetowej www.dencantocommunity.com i www.spanishcourseinspain.com posiadając siedzibę na ulicy Ismail 39, 18.013 GRANADA-HISZPANIA telefon: 0034 673 93 98 66.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, firma DENCANTO COMMUNITY zgodnie z nową ustawą danych osobowych Regulation EU 2016/670 olub RODO podjęła wszelkie wymagane działania techniczne i organizacyjne konieczne do Ochrony Danych o Charakterze Osobowym.

DENCANTO COMMUNITY gwarantuj spełnienie wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów w zakresu ochrony danych osobowych, regulowanych przez Regulation EU 2016/670 lub RODO w celu uszanowania prywatności odwiedzających stronę oraz spełnienia prawa Unii Europejskiej. 

JAKIE DANE ZBIERA DENCANTO COMMUNITY?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem o  OCHRONIE DANYCH O CHARAKTERZE OSOBOWYM (Regulation EU 2016/670 lub RODO) DENCANTO COMMUNITY informuje, iż zebrane informacje osobowe użytkowników przetwarzane przez stronę internetową służą wyłącznie poprawie programów edukacyjnych oraz pomagają w budowaniu usług zindywidualizowanych pod kątem oczekiwań użytkowników.

Informacje w formularzach

Informacje w formularzach są niezbędne do rezerwacji kursów oraz ofert zawartch na plataformie internetowej. Pojawiające się w formularzach wymagane dane osobowe to: płeć, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, województwo, adres korespondencyjny, państwo, numer paszportu, obywatelstwo, data urodzenia, email, numer telefonu, osoba do kontaktu w trakcie pobytu w Hiszpanii oraz numer telefonu danej osoby, informacja o chorobach lub alergiach oraz stopień zaawansowania w języku hiszpańskim.

Podanie powyższych danych jest obowiązkowe, za wyjątkiem przypadków których udostępnienie jest opcjonalne, jednakże brak ich udostępnienia może wiązać się z niemożliwością odniesienia pewnych korzyści z oferowanych usług lub z przerwaniem procesu rezerwacji kursu.

Udostępnione informacje dotyczące chorób i alergii służą nam tylko i wyłącznie do dobrania odpowiedniego jadłospisu, miejsca zakwaterowania oraz dostosowania kursów i zajęć kulturalnych do indywidualnych potrzeb klienta.

Dane odnoszące się do podmiotów trzecich, jak na przykład “osoba do kontaktu podczas realizacji programu” są wykorzystywane do w wyjątkowych przypadkach, w których należałoby zawiadomić o nagłym wypadku lub gdyby uczeń wykazał chęć lub potrzebę zawiadomienia osoby trzeciej ze względu na sprawę wysokiej wagi.

Niektóre strony oferują możliwość wysłania informacji o podmiotach trzecich.  Jak na przykład, jeśli życzą sobie Państwo wysłać link dotyczący naszych usług znajomemu lub przyjacielowi, prosimy uprzednio o przesłanie do nas adresu email danej osoby. W każdym z wypadków celem wykorzystania tej informacji jest dostarczenie wskazanej rekomendacji.

Inne formularze mogą wymagać następujących informacji: wiek, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, województwo, adres pocztowy, kraj, obywatelstwo, adres email, telefon, typ kursu, który chcieliby Państwo zamówić oraz dogodny jego termin rozpoczęcia i czas trwania, szkoła,  w której Państwo nauczają, ilość osób w grupie, miasta, do których chcieliby Państwo podróżować. Zależnie od formy formularza znajdującego na stronie, udostępniane informacje mają na celu dobór właściwego kursu.

Informacje zebrane drogą elektroniczną

Zbieramy informację elektroniczną w celu informacji o Państwa współpracy z nami.

Używamy plików “cookies”, za pośrednictwem których dostarczane są informacje dotyczące wyszukiwarki internetowej, dzięki czemu możemy rozpoznać użytkownika, który już odwiedzał naszą stronę internetową i odpowiednio spersonalizować oferowane przez nas usługi. Jeśli sobie tego Państwo życzą, możliwe jest takie zaprogramowanie ustawień komputera, aby nie akceptował plików cookies, co może wiązać się z brakiem możliwości odniesienia pewnych korzyści z oferowanych usług.

Używamy również narzędzi do analizy stron internetowych, dzięki którym otrzymujemy informacje dotyczące wizyt, na naszej stronie internetowej. Te informacje wykorzystywane są do badań wewnętrznych dotyczących zainteresowań i indywidualnych upodobań naszych gości, mających na celu dobranie zindywidualizowanej oferty. Wykorzystywane informacje zawierają: URL, adres IP oraz nazwę wyszukiwarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Używamy tych danych nie łącząc ich z informacjami osobstymi.

CZY MOJE DANE OSOBOWE SĄ BEZPIECZNE?

Dane o charakterze osobowym wprowadzane do panelu obsługi danych, mogą być przesyłane do pośredników usług oferowanych przez  DENCANTO COMMUNITY w celu właściwego ich wykonania.

Panel, na którym znajdują się dane o charakterze osobowym spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa regulowane przez hiszpańską ustawę (zwana Ley) oraz zostały zatwierdzone przez Agencję Ochorony Daych (zwana Agencia de Protección de Datos) z kodem 2132700427.

Dencanto Community dostarczone dane przechowywane są na stronie dencantocommunity.com i na spanishcourseinspain.com w europejskich centrach danych posiadających gwarancję pełnego bezpieczeństwa.

Aby uniknąć niekontrolowanego dostępu do danych osobowych przez osoby trzecie zaleca się wyłączenie automatycznego zapisywania haseł przez przeglądarkę. W przypadku zaistnienia potrzeby przechowania Państwa hasła dostępu w sposób bezpieczny, aby móc zidentyfikować użytkownika użyjemy wewnętrznej fukncji systemowej PBKDF2 z hashem sha256.

Nasz software koduje poufne dane za pomocą najnowocześniejszych metod poprzez zatwierdzenie standardów bezpieczeństwa (certyfikat SSL 2.048 bits) tak, aby wszystkie transmitowane dane zostały zawsze zaszyfrowane.

Przelewy i transakcje wykonywane za pomocą karty kredytowej realizowane się poprzez bramki płatnicze banku BBVA posiadającego najbardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa dostępne na rynku, zatwierdzone przez odpowiednie programy posiadanej karty (Mastercard, Visa, etc.) Nie posida dostępu do tych informacji.

JAK DENCANTO COMMUNITY WYKORZYSTUJE MOJE DANE?

Podane przez Państwa informacje, używamy do przetwarzania petycji złożonych za pośrednictwem strony internetowej w celu poprawy programów edukacyjnych i zindywidualizowania oferty. Oferty programów edukacyjnych wysyłane są jedynie wtedy, gdy zostaniemy do tego przez Państwa upoważnieni.

Strona Dencanto Community używa zarówno niezidentyfikowanych danych osobowych (jak na przykład adres URL, z którego dotarli Państwo na naszą stronę, ciasteczka). Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu doskonalenia naszej oferty i personalizacji doświadczenia klienta. Wykorzystujemy je również,oferując dostosowane treści – np. w postaci trafniejszych wyników wyszukiwania oraz reklam. Zachęcamy do zapoznania się z polityką Cookies.

W szczególnych przypadkach, gdy oferta reklamowa znajduje się na domenie innej niż główna  tj. dencantocommunity.com, obowiązująca polityka prywatności będzie regulowana przez regukamin tej witryny. Zanim przekażą Państwo dostęp do danych osobowych, zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności i akceptacji regulaminu.

Wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych osobom trzecim regulowane jest warunkami przewidzianymi w Regulation EU 2016/670 lub RODO, czyli tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo, tj. gdy osoby upoważnione odpowiedzialne są za prowadzenie i zakończenie oferowanych przez nas kursów i programów edykacyjnych, lub też jeśli są nimi: Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Finansów, sąd lub Trybunał Audytorów (el Tribunal de Cuentas). Rzeczeni pośrednicy otrzymują dostęp do udostępnionych danych osobowych  jedynie po uzyskaniu Państwa akceptacji na to działanie i są zobligowani do ich ochrony.

W przypadku, gdy udostepnią nam Państwo dane osobowe zawarte w prywatnej wiadomości e-mail rekomendującej oferowany przez nas program edukacyjny od znajomego, udostępnione  dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów, dla których zostały nam udostępnione.

DOSTĘP I MODYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik ma możliwość modyfikacji, usunięcia danych osobowych lub odmówienia dostępu do nich osobie odpowiedzialnej za ich przetwarzanie, którą jest Jacob SAN MIGUEL MOLINA legitymujący się dowodem osobistym o numerze i serii: 74652049 Y, nazwa handlowa DENCANTO COMMUNITY adres: AVDA. de la Innovación s/n, Naves 2-4, módulo 5, C.P.: 18.100 GRANADA –ESPANA, telefon kontaktowy: (+34) 958 99 15 44. Aby zmodyfokować lub odebrać dostęp do udostępnionych danych osobowych należy dostarczyć następujące dokumenty: imię i nazwisko użytkownika, podanie o modyfikację lub usunięcie danych, adres do korespondencji oraz skan dokumentu (dowód osobisty lub paszport).

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Z uwagi na dostosowanie do obowiązujących norm prawnych lub innych przyczyn Dencanto Community zastrzega prawo do wprowadania zmian w polityce prywatności lub warunków korzystania z oferowanych usług. Z tego powodu zalecamy okresowe odwiedzanie naszej strony w celu weryfikacji zmian, ponieważ korzystanie ze strony jest równoznaczne z akceptacją warunków polityki prywatności i cookies.

Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z prawa do modyfikacji lub niezgody na przetwarzanie swoich danych osobowych za pośrednictwem sporządzenia odpowiedniego podania wysłanego na adres podany poniżej według opisanych warunków.